Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

Міжвідомча робоча група розглянула проект Концепції Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки

Проект Концепції Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки було розглянуто на черговому засіданні міжвідомчої робочої групи з питань розробки проекту Концепції Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки, утвореної наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2012 року № 698. До складу групи увійшли представники зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, неурядових та міжнародних організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Організація розробки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» (далі - Проект Концепції) на виконання доручення Президента України від 28.12.2012 року «Щодо деяких питань запобігання поширенню епідемій туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів» забезпечено Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. За час роботи міжвідомчої робочої групи проведено 8 засідань з розробки проекту документу.

 

Проектом розпорядження затверджуються базові положення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки (далі – Програма).

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення державою сталості системи надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у контексті реформи системи охорони здоров’я та соціальної сфери.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- наблизити до нуля кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед загального населення та зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

- наблизити до нуля кількість випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

- забезпечити доступ до профілактичних програм для усіх груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

- охопити 100 відсотків школярів та студентської молоді програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя у навчальних закладах усіх форм власності;

- охопити медико-соціальними послугами з догляду та підтримки 100 відсотків ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я;

- забезпечити доступ до безперервного лікування антиретровірусною терапією для 100 відсотків хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;

- зменшити на 50% смертність від туберкульозу серед хворих з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ;

- охопити безперервними програмами замісної підтримувальної терапії щонайменше 35 відсотків споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, які цього потребують, із залученням їх до реабілітаційних програм;

- сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень стигми та дискримінації до цих людей.

На сьогодні проект Концепції перебуває на стадії громадського обговорення і розміщено 21.01.2013 року на сайті МОЗ України (http://www.moz.gov.ua) за посиланням на сайт Державної служби України соцзахворювань (http://www.dssz.gov.ua).

7 лютого 2013 року планується засідання з громадського обговорення проекту Концепції Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки (за результатами опрацювання центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадського обговорення проекту Концепції, розміщеного на сайті МОЗ України).

Довідково: Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» розроблено на виконання:

- пункту 1.3 доручення Президента України від 28.12.2012 року «Щодо деяких питань запобігання поширенню епідемій туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів»:

«1. Забезпечити:3) підготовку за участю представників громадських організацій, у тому числі міжнародних, та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014 – 2018 роки. Термін – 1 квітня 2013 року»;

- пункту 6 витягу з протоколу № 81 засідання Кабінету Міністрів України від 22.10.2012 року «Про результати діяльності Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань у 2011-2012 роках»:

«6. МОЗ разом з Держслужбою соцзахворювань, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати в установленому порядку до 1 квітня 2013 р. Кабінетом Міністрів проект Концепції Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

- пункту 2.1 рішення спільного засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України, Президії Національної академії медичних наук України, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань від 19 листопада 2012 року, уведеного в дію спільним наказом МОЗ і НАМН від 07.12.2012 року № 1015/81:

«2. МОЗ України, НАМН України, Держслужбі України соцзахворювань: 2.1. Розробити спільно з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, громадськими та міжнародними організаціями та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект Концепції Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. До 01 березня 2013 року».

Джерело: http://dssz.gov.ua