Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

В Україні вперше затверджено клінічний протокол для виявлення та лікування туберкульозу

В Україні вперше затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за темою"Туберкульоз". Він розроблений на основі адаптованої клінічної настанови "Туберкульоз", рекомендованої як джерела доказової інформації про найкращу медичну практику. Документ є основним медико-технологічним документом, який стане суттєвою допомогою для як для фахівців фтизіатричної галузі, так і медичних працівників загальної лікарняної мережі. Його основна ціль скоординувати дії лікаря у конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи помилкових і неефективних втручань у роботі з хворими на туберкульоз та супутні захворювання.

Протокол базується на підходах до діагностики та лікування туберкульозу, які рекомендовані  ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я) та NICE (Національним інститутом здоров'я та якості медичної допомоги Великобританії).
Документ створено відповідно до Наказу МОЗ України №795/75 від 03.11.2009 «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина друга)».
У Протоколі зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги пацієнтам хворим на туберкульоз. Зокрема, протокол скеровує дії лікаря щодо випадків захворювання на туберкульоз із збереженою чутливістю мікробактерії туберкульозу до хіміотерапії та на хіміорезистентний туберкульоз. Протокол призначений для лікарів загальної практики – сімейних лікарів (ЗП-СЛ), лікарів терапевтів та педіатрів дільничних, лікарів-фтизіатрів, лікарів-дитячих фтизіатрів, лікарів медицини невідкладних станів, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз.
Метою Протоколу є застосування медико-організаційних та лікувально-діагностичних підходів, які відповідають положенням доказової медицини, в процесі надання медичної допомоги хворим на ТБ в Україні, організація медичної допомоги хворим на туберкульоз, та поєднані інфекції, зокрема ВІЛ-інфекцію.