Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

В Україні триває робота над розбудовою системи моніторингу і оцінки у сфері контролю за туберкульозом

В Україні триває робота над створенням спільного плану розбудови системи моніторингу та оцінки заходів у сфері контролю за туберкульозом. Про це йшлося під час координаційної партнерської зустрічі, на якій Голова Держслужби України соцзахворювань Тетяна Александріна представила стратегію розвитку та поточний стан системи моніторингу і оцінки (МІО) в Україні та зупинилася на основних завданнях майбутнього центру МІО.

«Метою створення стратегії моніторингу і оцінки у сфері протидії туберкульозу в Україні є удосконалення процесу стратегічного планування; моніторинг і оцінка виконання державної та регіональних протитуберкульозних програм; реалізація проектів міжнародної технічної допомоги, - повідомила Голова Держслужби України соцзахворювань. Сьогодні існують значні прогалини у частині затвердження та виконання регіональних програм протидії туберкульозу, хоча нормативно-правова та методична база для успішної реалізації цих завдань в нашій країні створена. Саме тому необхідно акумулювати зусилля усіх зацікавлених сторін для створення дієвого механізму моніторингу та оцінки заходів на усіх рівнях».
На думку Т.Александріної, складовими національного плану МІО повинні стати, насамперед, перелік показників моніторингу і оцінки; базові і цільові значення показників на весь строк виконання програми протидії туберкульозу; методика та періодичність збирання відповідних даних; суб'єкти, що відповідальні за його виконання. Для успішної реалізації такого плану сьогодні необхідно прискорити формування відділу МіО при ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України».
Ключовими завданнями такого структурного підрозділу стане збір інформації за показниками, проведення  аналізу щодо поширення епідемії туберкульозу, запровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз, прогнозування динаміки захворюваності і медико-соціальних наслідків, відстеження ефективності заходів та підготовка пропозицій, спрямованих на запобігання поширенню епідемії туберкульозу, щодо вжиття оперативних заходів. Відділ МІО надаватиме узагальнену інформацію до Держслужби України соцзахворювань для прийняття управлінських рішень.
Голова Держслужби України соцзахворювань також нагадала присутнім, що відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за темою"Туберкульоз", згідно з яким запроваджено нову методику розрахунку потреби у протитуберкульозних препаратах. Значною перевагою цієї методики є переорієнтація на пацієнта, тобто ведення кожного випадку захворювання та врахування категорії, до якої належить хворий. Контроль за дотриманням цих стандартів є надзвичайно важливим для належної діагностики та ефективного лікування туберкульозу, тому стане одним із важливих завдань у роботі центру МІО.
На сьогодні триває робота щодо розробки нормативно-правових документів, необхідних для впровадження системи МiO, формуються стратегічні кроки та напрямки діяльності, на основі яких буде створено спільний план координації та взаємодії із створеним відділом МІО.

Джерело: http://dssz.gov.ua